Sydsvenska FF inbjuder till domarkurs - Svensk Fäktning

Sydsvenska FF inbjuder till domarkurs

Enligt de nya tävlingsbestämmelserna ska föreningarna ställa upp med kompetenta domare. Ta tillfället i akt att utbilda lämpliga personer i din klubb nu när ni ändå ordnar transport och förläggning. Det kan vara allt från aktiva kadetter till intresserade fäktarföräldrar. Blir kursdeltagaren godkänd vid söndagens examen så får man en domarlicens med diplom och domarkort, och därmed behörighet att döma nationella tävlingar upp till SM-nivå. Ta denna chans att till låga kostnader höja din klubbs domarstatus! Det tjänar alla på, inte minst utvecklingen av svensk fäktning. Kursledare är fäktmästare Inge Lindholm. FIE-domarna Björn Lindholm och Martin Johannesson är examinatorer. Program Fredag 14/5 18:00-21:00 Teori Fäktgymnasiet Lördag 15/5 09:30 Genomgång Sporthallen 10:00-17:00 Praktik Sporthallen 18:00-21:00 Skriftligt prov Fäktgymnasiet Söndag 16/5 09:00-12:00 Praktik Sporthallen 13:00-16:00 Examinering Sporthallen 17:00 Avslutning Sporthallen Kurskostnaden 300 kr (materialkostnad inkl kompendium och videokassett) betalas till kursledaren på plats. Kursdeltagarna uppmanas att före kursen genomläsa reglementets följande delar: • Del 1 Allmän del, • Del 2 eller 3 Respektive vapen • Del 6 Disciplinära bestämmelser Anmälan insänds till Annika Klar senast den 3/5. Inkvartering: Hotel Konrad tel 0455-823 35. Åberopa Fäktpris. Föreningar inom SsFF insänder ansökan om bidrag till hans@wahl.nu För Sydsvenska Fäktförbundet Annika Klar Vallgatan 30, 371 30 KARLSKRONA 0455-821 31 hem, 0455-30 49 87 arb annika.klar@karlskrona.se