Bela Rerrich-stipendium till Thibaut Fabre - Svensk Fäktning

Bela Rerrich-stipendium till Thibaut Fabre

Svensk fäktning har alltid varit beroende av duktiga utländska tränare. Thibault är en del av denna långa tradition och det är helt i enlighet med minnesfondens riktlinjer att stödja vidareutbildning av tränare som är verksamma i Sverige till gagn för sportens utveckling.

Stipendiekommitténs motivering
Thibault får Bela Rerrichs stipendium för att han skall kunna fullfölja sin utbildning till fäktmästare och också sitt goda arbete på FFF där han med smittande entusiasm kombinerar djupa fäktkunskaper med god hand med ungdomar.

En intervju med Thibault kommer att publiceras på http://www.difsvenskfaktning.se.

Stipendiekommittén Bela Rerrichs Minnesfond
/Henning Österberg

Förra årets stipendiat