Allvarligt tillbud med nya masken i Odense - Svensk Fäktning
Hem » Aktuellt » Allvarligt tillbud med nya masken i Odense

Allvarligt tillbud med nya masken i Odense

On Sunday, the Lexan visor of a fencing mask was penetrated during the
men’s foil competition at the European Junior Championships in Odense.
The fencer was not fatally injured but the incident is considered very
serious. The Medical Commission of the European Fencing Confederation
has “for the continuation of these championships…suggested the fencers not to
use the transparent masks any more”
Orsaken till att ett hål i visiret kunde uppkomma ska nu utredas men
det kommer att ta tid och förmodligen kan det bli svårt att hitta en
entydig förklaring. Plexiglas. eller Lexan som det ofta kallas, är
mycket starkt och i alla hållbarhetstester har masker med visir varit
starkare än masker av traditionell typ. För att bedöma risken är det
viktigt att komma ihåg att masker med transparent visir under senare
tid använts i hundratusentals, kanske miljontals, tränings- och
tävlingsmatcher.

Enligt uppgift var det inga ovanliga omständigheter runt fäktningen när olyckan inträffade. Det var inte fråga om en bruten klinga. En fäktare gorde ett “normalt” utfall som träffade på visiret. Stöten skapade ett hål i visiret med cirka 2 centimeters diameter och attacken träffade ovanför mungipan och orsakade ett kraftigt blödande sår.

Denna säsong har mask med transparent visir fått ett brett genombrott inom floretten också på juniorsidan, eftersom nya regler införts så att maskens skägg blivit giltig träffyta. Många har då valt transparent visir på sin nya mask eftersom denna modell är obligatorisk på världsmästerskap och i de senare faserna av världscuptävlingar.

 

Det är oklart vilka konsekvenser rekommendationen från EFC:s medicinska råd kommer att få. Alla deltagare med transparenta masker fortsatte herrflorettävlingen igår som om ingenting hade hänt.

Sammanlagt rör det sig om över hundra florettfäktare som kommit till Odense med transparenta masker. Fortfarande återstår den individuella damflorettävlingen och lagtävlingarna i både herr- och damflorett. Även om fäktarna skulle vilja byta finns det med all sannolikhet ett mycket begränsat antal nya florettmasker utan visir att uppbringa i Odense.

Maskmodellen används också sedan flera år på sabel men här måste risken bedömas vara betydligt lägre. På värja har få valt att gå över till mask med transparent visir.

För att Lexan ska behålla sina egenskaper krävs dock korrekt behandling. Materialet  är känsligt för olika typer av felaktig behandling vilket varit känt länge. Det finns därför flera möjliga orsaker till gårdagens händelse.

  • Felaktig montering av visir: Lexanvisiret blir efter en tid repigt och behöver bytas med jämna mellanrum. Detta utbyte görs ofta av fäktarna själva. När visiret monteras är det mycket viktigt att man inte använder något “våld” för att få det på plats eftersom Lexan kan bli bräckligt av spänningar.
  • För gammalt visir: Enligt bestämmelserna får inget visir vara äldre än två år då Lexanets egenskaper försämras med ålder. Det förefaller dock som att tillverkarna datummärker visiren först i samband med försäljningen och inte när det tillverkas, vilket skapar en osäkerhet om visirens egentliga ålder.
  • Kemikalier: Lexan är känsligt för kontakt med olika kemikalier (till exempel aceton).
  • Kyla: Det är känt att materialet får sämre egenskaper vid mycket låga temperaturer. Eftersom temperaturen i flygplansbabagerum kan bli mycket låg rekommenderas maskägare att aldrig förvara sin mask i det incheckade bagaget utan att bära med sig den i handbagaget. Det är känt att inte alla följer denna rekommendation.

I dagsläget saknas en testmetod för att avgöra om ett maskvisir fortfarande har kvar sina ursprungliga egenskaper eller om det av någon anledning, till exempel felaktig behandling, förlorat dessa helt eller delvis. Internationella Fäktförbundets ledning och SEMI-kommission står nu inför en svår uppgift för att bestämma hur man ska agera.

En tidigare olycka med maskvisir är känd från Venezuela. Där visade det sig emellertid snabbt att det var fråga om en uppenbart felbehandlad mask i mycket dålig kondition. I det fall som inträffat nu fanns inga synbara felaktigheter på masken som användes.

Note: A previously published picture has been taken away from this article, awaiting the results of the official investigation.

This text and the pictures are protected by copyright laws. You are not allowed to take this text and use in original form or translated without the written consent of the author, nor are you permitted to download or publish the photos without the written consent of the photographers.

 

Summary in english:

Serious incident with new mask  in Odense

On Sunday, the Lexan visor of a fencing mask was penetrated during the
men’s foil competition at the European Junior Championships in Odense.
The fencer was not fatally injured but the incident is considered very
serious. The Medical Commission of the European Fencing Confederation
has “for the continuation of these championships…suggested the fencers not to
use the transparent masks any more”

The cause to how a hole in the visor could hapeppen will now be investigated but it will take time and it will probably be difficult to identify an unambigous explanation. Plexiglass, or Lexan as it is also known, is very strong and in all durability tests masks with a visor have proven stronger than the traditional mask. To assess the risk, it is important to remember that masks with transparent visor have been used in hundreds of thousands, probably millions, of training bouts and competition matches.

Reportedly, there were no unusual circumstances from a fencing point of view when the accident occured. The blade was not broken. One fencer made a “normal” lunge and hit the visor. The hit caused a hole with a diameter of about 2 cm. The attack hit close to the base of the nose above the corner of the mouth and caused substantial bleeding.

What consequences the recommendation of the EFC Medical Commission will have is not clear. After the accident, all participants continued the men’s foil competition as if nothing had happened. The possibilities to find new foil masks in Odense are likely to be very limited.

There are many guidelines for the handling of masks with transparent visor. Lexan is known to be sensitive to low temperatures, to contact with chemicals and to tensions in the material caused by incorrect fixation of the visor. Furthermore, the FIE rules are that Lexan visors must not be older than two years. It has been shown, however, that the masks are marked with date at the time of sale, not at the date of production, something which makes the determination of real age difficult.

At the moment, there is no known method to test that a visor still has its original strength.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?