Fäktningen i Värmland uppmärksammad - Svensk Fäktning