USM och domare - Svensk Fäktning

USM och domare

Som svar på det så skickar man 16 domare som har gjort två eller färre tävlingar senaste året. Vi behöver ju inte gå igenom ännu en gång att det krävs träning för att bli bra.

Till USM kommer det ungdomar som kämpat en hel tävlingssäsong, för de flesta massor av träningspass och tävlingar. Detta belönas av vissa klubbar med att skicka de minst erfarna domarna. Någonstans så haltar logiken betänkligt i den här ekvationen, eller hur?

Gissningsvis så kommer våra erfarna domare som är på plats att få jobba stenhårt nästa helg, för självklart kommer de mindre erfarna domarna att ställas åt sidan på ett tidigt stadium. Därefter kommer vissa klubbar att klaga över att deras domare bara gick runt utan att få döma. Man kommer att säga att det inte behövs så många pliktdomardagar och så vidare. Ingen kommer att tacka de erfarna domarna som räddat tävlingen, och till nästa år så skickar man ännu en gång domare som dömt två eller färre tävlingar senaste året.

Eller…?

Björn Rasmussen
Ordf Domarkommissionen