Har din förening synpunkter på domarsystemet? - Svensk Fäktning

Har din förening synpunkter på domarsystemet?

Svenska Fäktförbundets styrelse fick i uppdrag av årsmötet att utvärdera gällande tävlingsbestämmelser, främst avseende pliktdomare samt att göra en översyn av det regelverk som styr domarlicensieringen.

Vi vill därför be föreningar och tävlingsarrangörer att lämna synpunkter på de gällande bestämmelser som reglerar domarverksamheten. Dessa finns samlade i de tre bilagorna nedan. När det gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser är det framför allt reglerna i avdelningen O.4 som är av intresse.

Vi behöver era synpunkter senast den 31 augusti. Skicka dem till kansliet@fencing.se. Glöm inte att uppge förening samt kontaktperson med kontaktuppgifter.