Finska och danska tävlingar - Svensk Fäktning

Finska och danska tävlingar

Dessa tävlingar finns ej i den svenska kalendern på Ophardt Online. Den omfattar endast svenska tävlingar med licenskrav samt FIE- eller EFC-tävlingar som ingår i uttagningssystem.

Anmälan till de finska och danska tävlingarna görs av klubbadministratör och kan ingå i urvalet om funktionen klubbföranmälan används.
Ta bort bocken “bara nationellt” och sök på FIN eller DEN.

Anmälan till tävlingar i övriga nationer som använder Ophardt Online (GER, SUI) görs på motsvarande sätt.