Peter Barvestad ny grenledare - Svensk Fäktning

Peter Barvestad ny grenledare

Peter är utbildad specialidrottslärare på GIH, vilket innebär att han har utbildning som idrottslärare och fäkttränare. Han har varit tränare på Göteborgs Fäktklubb och därefter i Kalmar. Han har haft en mängd ledaruppdrag inom fäktningen sedan mitten av 1980-talet och även varit förbundskapten för Svenska Mångkampsförbundet under sex år.

Tjänsten som grenledare omfattar värja kadetter flickor och pojkar, juniorer flickor och pojkar samt värja herrar seniorer (Björne Väggö är grenledare för värja damer seniorer). Tjäntsgöringsgraden är 50 procent av en heltid och Peter kommer att kombinera sitt engagemang inom fäktningen med en deltidsanställning som idrottslärare. Han tillträder tjänsten 1 januari 2014 men kommer redan under hösten att börja förbereda sitt arbete genom kontakter på tävlingar och i andra sammanhang.