Förändringar i tävlingsbestämmelserna inför nästa säsong - Svensk Fäktning

Förändringar i tävlingsbestämmelserna inför nästa säsong

Vid sitt möte den 19 december beslutade styrelsen enhälligt om förändringar av paragraf O.4 i Svenska Fäktförbundets Tävlingsbestämmelser (TB).

Förändringarna innebär att:

  • Det maximala antalet pliktdomardagar som en förening kan bli tvungen att ställa upp med under en tävlingshelg sänks från nio till sex. Simuleringar har visat att för många tävlingar är detta krav fullt tillräckligt men tävlingsarrangörens ansvar kan ibland komma att sträcka sig utöver den domarplikt som följer av det egna deltagandet.
  • Pliktdomaravgiften höjs från 1500 kr till 2000 kr i syfte att öka uppfyllandet av domarplikten från deltagande föreningar.
  • Ansvaret att följa SvFF:s TB i alla avseenden när det gäller arrangemang av svenska mästerskap lyfts fram, samtidigt som möjligheten för tävlingar som har andra huvudmän att välja alternativa lösningar blir tydligare.

Den exakta lydelsen av förändringarna framgår i bifogade pdf-fil.