Vigor Challenge 2014 - 717 starter - Svensk Fäktning

Vigor Challenge 2014 – 717 starter

Deltagarna kommer från 41 olika länder. Fäktare kommer från Australien, Brasilien, Venezuela, Egypten, Ghana, Jamaica, Puerto Rico, Mexico, Kazakstan, Japan, Hongkong, USA, Kanada och hela Europa från öst till väst..
De sista förberedelserna pågår för fullt och det kommer bli fantastiska och spännande dagar för oss tävlingsarrangörer när vi knyter ihop alla delar i evenemanget.

Liksom tidigare år deltar GFK, KF99, ATHOS, P4, WFF, HFS och A6, VSvFF och SVFF i organisationen på olika sätt. Det känns speciellt roligt att i år även välkomna fäktklubben Allez som medarrangör. Varmt välkomna till Göteborg och en stor fäktfest hälsar Björne Väggö.

Anmälningar hittar du här:
http://www.svenskfaktning.se/tavlingsinbjudningar/goteborg-jvc-och-ecc-varja-/