2014 - Kalender och Masters 2014-15 - Svensk Fäktning

2014 – Kalender och Masters 2014-15

De tävlingar som ännu inte är definitivt klara är
markerade med gult i bifogat exceldokument. Det gäller alla tävlingar i
Stockholm där Stockholms stad ännu inte fattat definitivt beslut om
lokalfördelning samt Uppsala Cup där det har uppkommit en komplicerad krock
mellan flera olika tävlingar. Definitivt besked kan heller inte lämnas om
arrangemanget av den svenska deltävlingen i European Cadet Circuit på dam- och
herrvärja.

Kalendergruppens kommentarer

Inför säsongen 2014/2015 har FIE gjort stora
förändringar i den internationella kalendern. Detta har i sin tur påverkat och
förändrat den europeiska kalendern och får i förlängningen också konsekvenser
för den svenska kalendern. Även i skrivande stund är det oklart med datum och
platser för vissa internationella tävlingar som JVC och satelit-VC samt NM
2015.

Vår ambition är att inför säsongen 2015/2016 kunna
komma ut med en kalender betydligt tidigare. Då vet vi med större säkerhet
vilka tävlingshelger som är vikta för internationellt tävlande, och vilka
helger som är lämpliga för de inhemska tävlingarna.

Kalendergruppen har valt att göra en del
förflyttningar av mästerskapstävlingar redan säsongen 2014/2015, för att vi ska
anpassa oss så snabbt som möjligt till den nya internationella kalendern. JSM
kommer att flyttas till våren. Det innebär INTE att denna tävling utgår 2014,
men däremot genomförs den två gånger samma säsong – dock inte samma år.

Att ha JSM på senvåren skapar en längre och
intressantare säsong för de svenska juniorerna.

Vad gäller Masters har Kalendergruppens ambition varit
att öka intresset och värdet på dessa tävlingar. Vi har därför reducerat
antalet tävlingar till fyra plus två mästerskap för juniorer(JSM), samt fem
plus mästerskap(USM) för övriga åldersklasser. Vi tror och hoppas att denna
reducering kommer att öka deltagarantalen på dessa tävlingar. Det möjliggör
också för regionala tävlingar att etablera sig, då kalendern öppnar upp sig en
aning. Under säsongen 2014-2015 kommer Masterserien emellertid innehålla två
mästerskap för juniorer, ett på hösten och ett på våren.

Kalendergruppen hoppas också att arrangörerna inser
vikten av att skapa ett värde och intresse för sin egen tävling. Vi uppmuntrar
tävlingssystem som tänker “outside-the-box”, så länge tävlingssystemen
genererar mycket fäktning. I framtiden är vi heller inte främmande för att
införa någon form av lagtävling i samband med Masters.

Ana Valero-Collantes
Ordförande SvFF:s kalendergrupp