Sydsvensk ceremoni i Malmö - Svensk Fäktning

Sydsvensk ceremoni i Malmö

Samtidigt fick Richard Larsson ARA ta emot F5:s vandringspris till bäste skånske värjfäktare vid Ystad International fram till 2014.

Sydsvenska fäktförbundets stipendium är nyinstiftat och utdelas för “prestation, träningsflit, gott föredöme och gott kamratskap både på och utanför pisten” under 2014.

För att främja för fäktsporten betydelsefulla insatser som utförs av aktiv idrottsutövare, ledare eller domare inom Svenska Fäktförbundet distrikt syd, utdelar Sydsvenska Fäktförbundet i enlighet med nedan angivna regler två årliga idrottsstipendier om 1.000 kr vardera.

Stipendium ska delas ut till två personer och ska betraktas som en uppmuntran till vidare utveckling inom fäktsporten. Stipendiesumman betalas ut till fäktarnas föreningar som i sin tur överlämnar bruksföremål, resa eller presentkort. Stipendium kan endast utdelas en gång till samma person.

Vid utdelning av fäktstipendium skall särskild hänsyn tas till vederbörandes insatser och prestationer inom fäktsporten. Dessutom är träningsflit, gott föredöme och gott kamratskap både på och utanför pisten grund för bedömningen. Särskild hänsyn skall tas till prestationer, förutom innevarande år, också föregående år.

Stipendiaten skall vara aktiv inom förening ansluten till Sydsvenska fäktförbundet vilket omfattar klubbar i Blekinge, Skåne och Småland.

Beslut om stipendiater fattas årligen av Sydsvenska fäktförbundets styrelse.

Utdelning av stipendierna skall normal ske i samband med SvFF:s årsmöte eller tävling i distriktet.