Värja uttagningssystem - Svensk Fäktning

Värja uttagningssystem

Samtidigt som kadetterna tävlar på ECC i Helsingfors om “kadettpoäng” den 6-7 februari pågår en uttagningstävling i Karlskrona, de så kallade fäktmarorna på dam- och herrvärja. Dessa är poängtävlingar för juniorer, vilket innebär att kadetter som siktar på junioruttagningen nästa säsong därmed missar en möjlighet att ta poäng. Eftersom tävlingen ligger precis i brytpunkten för uttagning till kadett- och junior-EM är det inte helt säkert om resultaten från årets tävling eller de från nästa års tävling kommer att ingå i uttagningen till junior-EM 2017.

Bakgrunden till att denna situation har uppkommit är att datumen för ECC-tävlingarna blev klara i ett sent skede.

Landslagsledningen har enats om följande uttalande:

“Landslagsledningens målsättning är att i möjligaste mån undvika krockar och oklarheter i uttagningssystemen. Dessvärre kan sådan inte helt undvikas.

Avsikten med de rullande uttagningssystemen är att poängen från en tävling ska räknas under ett år tills samma tävling återkommer igen, eller att den ersätts av någon annan tävling. Men helt statisk är inte listan på tävlingar. Tävlingar kan komma till och falla bort.

Erövrade poäng redovisas i Svensk ranking i respektive klass. Svensk ranking ligger till grund för uttagningar under året. Det är uttagningar till lag, VC, mästerskap etc. Grenledare sköter uttagning enligt uttagningssystemet, dvs Svensk ranking och på bedömning.

Vi avser inte ändra på någonting i det planerade uttagningssystemet för att försöka parera krocken av tävlingar under Maran-helgen.

Uttagningssystemet för nästa säsong och de tävlingar som ingår är ännu inte fastställda.