Ändrad tävlingsplats för Sydsvenska Cupen den 16/4 - Svensk Fäktning

Ändrad tävlingsplats för Sydsvenska Cupen den 16/4

Ny tävlingsplats är Höganäs Sportcenter, Friluftsvägen 2, 26354 Lerberget

Se uppdaterad inbjudan (länk från kalendersidan).

Direkt efter sista deltävlingen i Höganäs hålls ett utvärderingsmöte om Sydsvenska Cupens tävlingsform, klassindelning, omfattning etc.

Sydsvenska Fäktförbundet vore tacksam om föreningarna i distriktet förbereder sig och meddelar sina synpunkter i frågan via mail till lennart.astrom@fencing.se eller på mötet.

Hälsningar

Lennart Åström
Ordförande i Sydsvenska Fäktförbundet