Svenska Fäktförbundet vill se Hans Vestberg som ordförande i SOK - Svensk Fäktning

Svenska Fäktförbundet vill se Hans Vestberg som ordförande i SOK

Pers motiv var att han inte ville ställa sig i vägen för Hans Vestberg, som också är nominerad. Ett längre samtal i samma rum som Hans, och tillsammans med Bengt Jönsson, som också är nominerad till ordförande, övertygade honom.

I dagens brev till de olympiska specialförbunden, SOK:s styrelse och valberedning meddelar både Bengt Jönsson och Per Palmström sitt beslut att inte kandidera.

Vi ser fram emot och gläder oss, att både Per Palmström och Bengt Jönsson fortsätter arbetet i SOK:s styrelse.

Genom Per Palmströms och Bengt Jönssons beslut finns nu två nominerade och omordentligt kompetenta kandidater, RF:s ordförande Björn Eriksson och Svenska Handbollförbundets ordförande Hans Vestberg.

Björn Eriksson har under det första året som RF-ordförande utfört sitt uppdrag på ett sätt som har vunnit stor respekt inom svensk idrottsrörelse. De som har nominerat Björn Eriksson som ordförande också i SOK framhåller, att med honom skulle organisationen få en kraftfull ordförande, som från och med dagen efter årsmötet bl.a. skulle kunna förnya styrelsearbetet och arbeta för att vinna politiska företrädare i Stockholms stad, regering och riksdag för en ny OS-satsning. Vi delar den uppfattningen om Björn.

Hans Vestberg är ordförande i Svenska Handbollförbundet sedan 2007 och koncernchef för Ericsson. Handbollförbundet är ett framgångsrikt och väl organiserat förbund. Han har ett starkt nätverk, speciellt inom näringslivet, både här hemma och utomlands. Detta nätverk är till stor nytta bl.a. i finansieringen och genomförandet av en framtida OS-kampanj.

Hans har varit aktiv handbollspelare sedan ungdomen och blev bl.a. chilensk mästare under sin tid som anställd hos Ericsson i Latinamerika.

I en tidningsintervju berättade han, att han i ungdomen drömde om att bli handbollsproffs. Han fick istället nöja sig med att bli förbundsordförande. 

Jag själv har, precis som Per Palmström och Bengt Jönsson, haft samtal med Hans Vestberg. Vi är övertygade om att Hans Vestberg är utomordentligt motiverad för detta viktiga uppdrag och är beredd att lägga ned den tid och det engagemang som kommer att krävas av SOK:s ordförande redan dagen efter årsmötet. OS-diskussionerna med Stockholms stad, regering och riksdag är allra överst på dagordningen.

Om Hans Vestberg väljs, utgår vi ifrån att detta arbete kommer att göras av Hans Vestberg och Björn Eriksson i gott samarbete och med gemensamma krafter. Flera RFstämmor har fattat beslut om kraftfulla insatser för att stödja svenska OS-ansökningar. Vårt förslag innebär att två självständiga organisationer också i fortsättningen, enligt medlemsorganisationernas önskan, samarbetar i viktiga frågor. Ett OS till Sverige är en sådan.

Med Hans Vestberg får Sveriges Olympiska Kommitté också en möjlighet till en långsiktig lösning och kontinuitet på ordförandeposten.

Sammanfattning

Svenska Fäktförbundet ger sitt stöd till Hans Vestberg som ordförande i SverigesOlympiska Kommitté.

Med vänliga hälsningar

Lars Liljegren
Ordförande i Svenska Fäktförbundet