Utrustningskontroll vid SM i Kalmar - Svensk Fäktning

Utrustningskontroll vid SM i Kalmar

Följande utrustning ska visas upp för kontroll och för att få användas vara försedd med kontrollmärke:

Elväst (max 2 st/fäktare)
Elskägg
Mask
Handske

Utrustningskontrollen kommer att vara öppen
– Fredag kl. 18.00-20.00
– Lördag och söndag från kl. 7.30

Övrig utrustning kontrolleras av domare på pisten.