Mattias Edlund får HugoLevinpriset - Svensk Fäktning

Mattias Edlund får HugoLevinpriset

Prissumman är på 50.000 kronor. Priset delas ut den 7 augusti på Liseberg i Göteborg i samband med årets inval i Idrottens Hall of Fame i Göteborg med Leif “Loket” Olsson som konferencier.

Motiveringen till att Mattias tilldelas priset lyder “För att han på förtjänstfullt sätt främjar sin idrott och sin idrottsklubb, Upsala Fäktning, genom skicklighet och uppoffring, i föreningens dagliga arbete, i sitt engagemang att utveckla klubbens verksamhet, samt i olika förtroendeuppdrag i klubbens styrelse”.

Mattias är ledamot i styrelsen för Upplands Idrottsförbund, samt i flera kommitéer för Svenska Fäktförbundet. Han har varit organisationsansvarig och tävlingsledare för ett flertal stora fäkttävlingar i landet och har belönats med Svenska Fäktförbundets förtjänstmedalj.

Stiftelsen bakom HugoLevinPriset bildades 2014, i avsikt att hedra och bevara minnet av idrottsmannen, idrottsledaren och idrottsorganisatören Hugo Levin, 1886 –1918. Riksidrottsförbundet och Göteborgs Idrottsmuseum utser Stiftelsens styrelse.

Hugo Levin invaldes till idrottens Hall of Fame i Göteborg 2013.Läs mer på http://www.hugolevinpriset.se

Grattis till en välförtjänt belöning önskar svenskfaktning.se!