2016 - Masters 2016-17 - Svensk Fäktning

2016 – Masters 2016-17

Mastersseriens syfte är att erbjuda ungdoms-, kadett- och juniorfäktare en nationell tävlingsserie under hela säsongen. För att stimulera deltagande upprättas rankinglistor för samtliga klasser.

Arrangörer är välkomna att prova andra tävlingsformer än de traditionella, framförallt om dessa – utan att göra avkall på rättvisa – medför att alla får fäkta mer och mot så jämnt motstånd som möjligt och att alla i en klass slutar tävlingen ungefär samtidigt. För att undvika att unga fäktare måste sluta tävlingen med mycket ojämn DE-match, kan exempelvis hälften eller fler av fäktarna – efter två pouleomgångar – istället för DE fäkta ytterligare en poule som B-final, C-final, etc. 

För säsongen 2016-17 ingår samma tävlingar som föregående säsong. Alla tävlingar finns i system Ophardt och inom kort kommer även tävlingsserien upp i sektionen för rankinglistor.

Notera att Masters är en “rullande” rankinglista. Det innebär att en tävling från förra säsongen finns med intill dess att samma eller motsvarande tävling har hållits. För att se vilka tävlingar som kommer, måste man i Ophardt lägga muspekaren på det röda ordet “rullande”. 

Svensk tävlingslicens krävs i samtliga klasser. Sista anmälningsdag kan variera beroende på fäktarens klubbs rutiner men är senast onsdagen 10 dagar före tävlingen.

Även fäktare från utländska klubbar får delta i deltävlingarna, men får inga poäng i Mastersserien. Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser gäller. 

För tävlingar som är mästerskap eller ingår i Svensk ranking (dvs. är uttagningstävling) gäller Svensk ranking som initial ranking för tävlingen. I övriga fall är ställningen i Masterslistan den initiala rankingen.

Inbjudan och resultatrapportering publiceras på Ophardt online och länkas från svenskfaktning.se.

Masters poänglistor samt arkiv