SvFF:s elitföreningsråd - Svensk Fäktning

SvFF:s elitföreningsråd

Elitföreningsrådet är en av flera åtgärder som successivt genomförs under innevarande säsong eftersom de bedöms vara väsentliga för att utveckla elitverksamheten inom svensk fäktning.

Huvudidén är att komplettera de informella kontakter och samråd som redan äger rum mellan föreningar och SvFF med ett forum för formaliserat samråd. Siktet är inställt på att nå följande fördelar:

  • En något formaliserad samverkan är en förutsättning för att systematisk utveckling ska kunna äga rum.
  • Verksamheten inom denna del av SvFF vinner på att vara transparent och öppen vilket underlättas av att formella samverkansformer definierats.
  • En ökad kommunikation i elit- och landslagsfrågor kan ske i högre utsträckning till de som är intresserade. Allmän kommunikation till alla SvFF:s medlemsföreningar är mycket väsentlig men riskerar att bli ineffektiv om det blir fråga om för mycket detaljer. i elitfrågor riskerar att bli ineffektiv,

Styrelsen i SvFF har initierat en bred översyn av landslagsverksamheten där föreningarna rådfrågats i en rad viktiga frågor om landslagsverksamheten i en remissomgång som pågått under hösten.

Medlemskap i elitföreningsrådet beviljas förening som är medlem i Svenska Fäktförbundet och som fyllt i inträdesansökan.