Nya TB från 1/7 - Svensk Fäktning

Nya TB från 1/7

Efter bland annat diskussion på Svenska Fäktförbundets årsmöte har styrelsen beslutat att bifogade tävlingsbestämmelser gäller från den 1/7 2017.

Benämningarna ”äldre ungdom” för U15 och ”yngre ungdom” för U13 ersätts av ”ungdom” för U15, ”äldre minior” för U13 och ”yngre minior” för U11. Svenska mästerskap kommer från 2018 inte längre arrangeras för äldre miniorer (tidigare yngre ungdom), d.v.s. för fäktare under 13 år.

Nytt är vidare att alla fäktare måste ha svensk licens för att få lösa FIE- eller EFC-licens och att utrustning i de yngre klasserna som inte är FIE-märkt ska vara CE-märkt. I enlighet med beslut på årsmötet krävs inte FIE-klingor vid svenska nationella tävlingar.