Instruktörskurs VUX - Svensk Fäktning

Instruktörskurs VUX

Allt fler fäktföreningar tar emot vuxna nybörjare som vill fäkta för glädje och motion vilket kräver en delvis annan pedagogik jämfört med utbildning av barn och ungdom.

Svenska Fäktförbundets Instruktörskurs VUX är en helgkurs 2-3/9 som riktar sig i första hand till de instruktörer som redan leder vuxenmotionärer eller till den som planerar att börja ta emot vuxna nybörjare.

Genom huvudsakligen praktiska övningar och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna samt arbete med verkliga vuxennybörjare kommer deltagarna att utveckla sin förmåga att utbilda och entusiasmera vuxna nybörjare och motionärer.

Kursen börjar med en frivillig del på fredagskvällen kl 19, börjar på allvar lördagsmorgonen kl 08.00 och avslutas söndag kl 16.00. Platsen är FFF:s fäktsal på Döbelnsgatan 60, Stockholm. 

Läs mer i bifogad inbjudan där det också finns länk till ansökningsformulär. 

Sista dag för ansökan är 30/6.