Uppföljning landslagsverksamheten säsongen 2016-17 - Svensk Fäktning

Uppföljning landslagsverksamheten säsongen 2016-17

Under de senaste åren har det pågått en successiv mobilisering för att åstadkomma en resultatförbättring för svensk landslagsfäktning i sin helhet. 

Säsongen 2016-17 har inneburit att flera nya arbetssätt införts men arbetet med att mejsla ut en strategi på lång sikt pågår fortfarande. 

För att kunna följa upp att verksamheten följer den nuvarande verksamhetsplanen – och i framtiden också strategins genomslag – behövs en uppföljning. Det är önskvärt att denna genomförs säsongsvis även om SvFF:s arbetsår är kalenderår av praktiska skäl.

Uppföljningen innehåller bland annat en första version av utvalda indikatorer på önskvärda mål och förbättringar. Ett slutligt förslag på dessa indikatorer kommer att presenteras i styrelsens förslag till verksamhetsplan på årsmötet 2018.