Landslagsläger 2: värja damer. - Svensk Fäktning

Landslagsläger 2: värja damer.

Namn på inbjudna fäktare står i PM.

Information finns i bifogad PM.

Observera att sista anmälningsdag är onsdag den 13 september.