Ta ställning! - Svensk Fäktning

Ta ställning!

Jag är förhoppningsfull efter att ha mött svensk fäktning det senaste halvåret – aktiva och deras tränare, förbundsstyrelsen och många andra förtroendevalda. Insikten jag fått är att det finns mycket som är bra i svensk fäktning och att vi tillsammans kan göra den mycket mycket bättre. Till och med de utmaningar och svårigheter vi oundvikligen kommer att möta (jag har redan tagit del av många!) ger mig energi.

Vad behöver då göras? Först och främst måste vi förstås veta exakt. Redan i våras började vi i styrelsen arbeta med att ta fram en kortfattad och enkel långsiktig strategi som så tydligt som möjligt visar vart vi siktar och i vilken ordning vi ska göra det som behöver göras. Under senare delen av hösten har vi ett utkast som vi vill sätta i händerna på Fäktsverige i en diskussion som jag hoppas ska hålla på fram till årsmötet i mars nästa år.

Det är ingen hemlighet att jag personligen brinner för våra landslag och att ge våra aktiva tillräckligt bra förutsättningar att nå sin fulla potential. Ambitionerna bör dock inte stanna där utan vi ska göra det som krävs för att vår idrott ska växa och utvecklas över tiden.

Ett område har redan fått högsta prioritet. Bifogat denna krönika hittar du en rapport om ledarkulturen i landslagsverksamheten, skriven av Marita Skogum. Rapporten indikerar att vi har problem och efter att ha ventilerat rapporten i flera olika forum är jag övertygad om att vi har allt att vinna på att förbättra vårt ledarskap.

Vi behöver effektiv kommunikation där vi lyfter problem och hittar lösningar direkt med de som är berörda och undviker att slösa energi på diskussioner som inte leder någonstans, eller ännu värre som leder till frustration och osämja. En förutsättning för att kommunikation på detta sätt ska fungera är att varje individ tar ställning. Budskapet från Svenska Fäktförbundet sammanfattas med ”Agree or disagree but commit – Håll med eller inte men ta ställning”.

För den nya landslagsledningen – sex förbundskaptener under ledning av vår nye High Performance Manager Jonas Thunberg – har ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram inletts med mig och Marita som tränare, men ledarskapsfrågorna kommer att vara viktiga överallt inom svensk fäktning – i våra föreningar, på våra tävlingar, bland alla förtroendevalda och anställda. Ett stärkt ledarskap finns bland målen i Strategi2025 som Riksidrottsmötet. Jag är övertygad om att gott ledarskap är en avgörande framgångsfaktor för svensk fäktning redan nu och för all framtid.

Fäkthälsningar

Otto