Internationella Fäktförbundets kongress 2017 - Svensk Fäktning

Internationella Fäktförbundets kongress 2017

Internationella Fäktförbundet har nu 152 medlemmar med det senaste tillskottet av Angola.

FIE:s budget är på drygt 82 miljoner kronor per år 2017 och 2018. Varje år bidrar president Alisher Usmanov med fem miljoner schweizerfranc, motsvarande cirka 44 miljoner svenska kronor. FIE:s egna kapital vid utgången av 2016 tillsammans med sparade utbetalningar av bidrag från IOC uppgick till ungefär 265 miljoner svenska kronor.

Under de närmaste veckorna kommer FIE att lansera en ny webbplats på fie.org.

Beslut om regelförändringar

Ett stort antal ändringar av FIE:s regler och statuter beslutades. Generellt gäller att ändringarna är giltiga från den 1 januari 2018 men undantag finns. En fullständig sammanfattning kommer från FIE inom ett par veckor.

  • Reversal of shoulder-regeln avskaffas på florett. Att vända den icke-vapenförande sidan av kroppen mot motståndaren medför inte längre bestraffning, även om reglerna vad gäller täckande av giltig träffade fortfarande gäller.
  • Från och med nästa säsong behöver inte deltagande nationer skicka pliktdomare till veteran-VM. Domarna utses av FIE. För att finansiera detta höjd deltagaravgiften något. Ett liknande förslag om förändring för juniorvärldscuptävlingar avslogs av kongressen. 
  • Det är numera helt klart att enbart domare med FIE-licens får döma satellittävlingar. Domarkravet på satellittävlingar är numera identiskt med vad som gäller för JVC.
  • Något som påverkar alla domare och fäktare är att riktlinjerna för hur pouleprotokoll ska fyllas i har ändrats och förenklats. Numera ska resultatet skrivas in “VN – n, where N = the number of hits scored by the winning fencer and n = the number of hits scored by the losing fencer)”.
  • Om inte en arrangör av en FIE-tävling skickar ut inbjudan senast två månader innan tävlingen måste böter på 1000 euro betalas till FIE.
  • En klassiker i reglementet är frågan vad som är fakta, “a question of fact”. Enligt t.120 får man inte protestera mot domarens bedömning när det gäller fakta, vad som egentligen hänt, utan enbart om domaren till exempel har missuppfattat reglerna. Ett försök görs nu att förtydliga genom ett tillägg i t.120
  1. “A point of fact includes, but is not limited to, any ruling by the referee analysing what happened on the piste, such as the validity or priority of a  hit, whether a fencer left the side or end of the piste or if a person’s behaviour is a Group 3 or Group 4 offence. 
  • Artikel t.21.1 1. “Displacing the target and ducking are allowed, even if during the action the unarmed hand and/or the knee of the rear leg comes into contact with the piste.”
  • Kongressen fastställde krav på masker med plös där kraven på det elastiska nackbandet förtydligats och ökats. Kardborrefästena måste bland annat numera uppfylla vissa hållfasthetskriterier. Dessa regler träder i kraft nästa säsong men kommer att gälla på kadett- och junior-VM och senior-VM redan denna säsong.
  • SEMI-kommissionnen har fastställt kraven på bröstskydd som ska ha en mjukare yta än tidigare. Dessa regler träder i kraft från och med kadett- och junior-VM.

VM-arrangemang

Kadett- och junior-VM 2020 avgörs i Salt Lake City.

Veteran-VM 2019 avgörs i Kairo, Egypten

Zagreb i Kroatien arrangerar veteran-VM 2020.

Arrangörer senior-VM

2018: Wuxi, Kina
2019: Budapest, Ungern
2020: Ej fastställt

Arrangörer kadett- och junior-VM

2018: Verona, Italien
2019: Torún, Polen
2020: Salt Lake City, USA

Arrangörer veteran-VM

2018: Livorno, Italien
2019: Kairo, Egypten
2020: Zagreb, Kroatien

Pressrelease om kongressen från FIE