Dags att se över försäkringsskyddet i föreningen? - Svensk Fäktning

Dags att se över försäkringsskyddet i föreningen?

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Fäktförbundet omfattas av RF:s grundförsäkring för föreningar. I den finns ett grundskydd för föreningen och för de ideella ledare som är engagerade. Dessutom har SvFF tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller samtliga fäktare inom ramen för föreningsverksamheten i Sverige och, enligt vissa förutsättningar, vid träning och tävling utomlands.

En rekommendation är att gå igenom föreningens försäkringsskydd och göra en bedömning av om nivån är den önskade. För den förening som enbart har grundförsäkring är det bra att överväga bland annat följande frågeställningar:

  • Har vi “prova på-verksamhet” med ett kommersiellt syfte, alltså att tjäna pengar till föreningen? Det är inte ovanligt med fäktarrangemang för till exempel företag, födelsedagskalas, svensexor och möhippor etc. Deltagare i sådana arrangemang omfattas inte av SvFF:s olycksfallsförsäkring. Föreningen och ledare för aktiviteten omfattas inte heller av grundförsäkringens ansvarsdel.
  • Har vi anställda tränare som följer med på tävlingar i Sverige och utomlands? Anställda saknar skydd genom grundförsäkringen och kan behöva en tilläggsförsäkring för tjänsteresor.
  • Deltar våra aktiva i träning eller tävling i utlandet som inte omfattas av Svenska Fäktförbundets försäkring?
  • Hur klarar vi oss om utrustningen på klubben blir skadad, stulen eller förstörd vid till exempel brand eller inbrott?

Svenska Fäktförbundets försäkring är tecknad i Folksam: Länk till försäkringsbrev
Läs mer om förbundsförsäkring och komplettering här

RF:s grundförsäkring för föreningar erbjuds också i samarbete med Folksam.
Läs mer om grundförsäkringen för föreningar här