​Framtidens idrottsstjärnor utbildas för att motverka matchfixning - Svensk Fäktning

​Framtidens idrottsstjärnor utbildas för att motverka matchfixning

Den 14 januari håller Riksidrottsförbundets Johan Claesson en utbildning i spelansvar och matchfixning på Bosön, Lidingö. Deltagare vid tillfället är unga svenska elitidrottare som beviljats pengar från Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottsstipendium.

Under Idrottsgalan den 15 januari hyllas årets främsta idrottsutövare. Men dagen innan samlas några av Sveriges framtida idrottsstjärnor för att utbildas i hur man kan förebygga uppgjorda matcher, så kallad matchfixning, och hur man som idrottsutövare ska förhålla sig till spel om pengar.

– Eftersom elitidrottstipendiaterna är unga svenska talanger inom sina respektive grenar blir det extra viktigt att de får lära sig om matchfixning och dess förödande effekt på idrotten. Genom att utbilda den yngre generationen kan vi blicka framåt för att uppnå vårt mål om en hållbar idrott på samtliga plan, säger Johan Claesson, samordnare mot matchfixning på Riksidrottsförbundet.

Utbildningstillfället på Bosön är en av många insatser som Riksidrottsförbundet och Svenska Spel gör för att motverka fusket. Som en del i detta arbete har Svenska Spel tillsammans med Riksidrottsförbundet tagit fram en särskild webbutbildning om spelproblem och matchfixning för idrottare som redan idag används av många specialförbund och föreningar.

– En av grundstenarna i tävlingsidrott är att matcher och tävlingar avgörs enligt principen om fair play och att alla gör sitt yttersta för att vinna. Men matchfixning förändra detta. Därför är fusket ett stort hot mot utövarna, publiken och idrotten i sin helhet. Att utbilda och informera om riskerna och vad varje individ har för ansvar är därför väldigt relevant för hela idrotten, säger Johan Claesson.

Sedan 2013 har Svenska Spel stängt spelet på cirka 40 matcher efter att ha upptäckt avvikande oddsrörelser. Bolaget har även polisanmält en handfull matcher för att få dessa utredda av polis och åklagare. Det har skett en ökning de senaste åren och i Sverige är det framförallt fotbollen som är drabbad.

Om Elitidrottsstipendiet

Riksidrottsförbundets och Svenska Spels elitidrottstipendium har delats ut sedan 1980 och många framgångsrika idrottare har tilldelats pengar. Syftet med stipendiet är att möjliggöra för aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på högskola eller universitet. Summan är 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin) till 75 aktiva. Inför prisceremonin på Idrottsgalan utbildar Riksidrottsförbundet stipendiaterna om viktiga frågor inom idrotten, något som i år bland annat handlar om matchfixning.