PM för påskläger i Karlskrona uppe - Svensk Fäktning

PM för påskläger i Karlskrona uppe

Lägerledare är Orvar Jönsson. Observera att sista anmälningsdag är den 28 februari och att anmälan också måste göras till jonas@fencing.se med fullständigt personnummer. Deltagare i KVM;/JVM i Verona deltar inte på lägret. 

Ej inbjudna fäktare som har intresse att delta är välkomna att skicka ett mall till jonas@fencing.se för att sätta upp sig på en reservlista, uttagning sker då efter svensk ranking. 

Senaste inbetalningsdag för avgift och kontonummer tillagt i PM 2018-02-19.