​Utbildningsmaterial tävlingsledning - Svensk Fäktning

​Utbildningsmaterial tävlingsledning

Materialet ”Tävlingsledning 1” är utformat så att arrangerande klubb i egen regi ska kunna förbereda funktionärer i sekretariat inför tävling.

Materialet är utformat i syfte att skapa förståelse för hur en fäkttävling fungerar. Det är också en genomgång i vad ett sekretariat gör under en tävlingsdag.

Senare i år planeras en utbildning i tävlingsledning inriktad på att planera och leda tävling.

Den som är intresserad kan fundera på den kurs som ges av Nyköpings Fäktklubb.