Vill du engagera dig i Svenska Fäktförbundet? - Svensk Fäktning

Vill du engagera dig i Svenska Fäktförbundet?

Intresseanmälan är nu öppen för att ingå i förbundets arbetsgrupp för ’good governance’ – alltså god styrning och förvaltning. Arbetsgruppen ska göra en översyn av svensk fäktnings policyarbete samt jobba med att förbättra jämställdhet och jämlikhet på alla nivåer inom fäktningen. Tidigare erfarenhet inom policy, jämställdhet eller styrningsfrågor är inget krav. Det viktigaste är intresse av att lära sig och en vilja att tillsammans arbeta för att göra fäktningen till Sveriges bästa idrottsförbund.

I enlighet med arbetsgruppens syfte strävar vi efter att dess sammansättning ska vara så bred och representativ som möjligt, och ser gärna sökande från alla delar av landet och alla typer av fäktbakgrund.

Är du intresserad av att vara med eller har frågor, kontakta Vendela Runold, vendela.runold@fencing.se.