Kamp in på mållinjen – ny SOK-ordförande - Svensk Fäktning

Kamp in på mållinjen – ny SOK-ordförande

Mats Årjes heter den nye ordföranden i SOK. Årjes ersätter Hans Vestberg som avgår efter bara ett år av sin fyraåriga mandattid.

Per Palmström, som under många år var styrelseledamot och sedan vice ordförande i Svenska Fäktförbundet, hade nominerats av nio förbund och hade starkt stöd. Han har suttit i styrelsen i SOK sedan 2009 och är vice ordförande sedan 2013. Ändå blev han inte valberedningens förslag

I sin plädering för Per liknade SvFF:s ordförande Otto Drakenberg SOK med ett flygplan som redan startat men där piloten hoppat av. “Utse den pilot som ser till att färden omedelbart fortsätter med högsta fart mot målet, utan att tappa höjd och utan oväntade luftgropar!”, uppmanade han.

Per Palmström fortsätter nu som vice ordförande och är mycket engagerad i frågan om ett vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. 

– Jag tackar alla som har nominerat mig och som arbetat för att hjälpa mig, säger Per Palmström. Jag fick många röster och starkt stöd från många håll trots att valberedningen valde att inte göra mig till sitt förslag. Jag känner att jag har gjort vad jag kunnat för att bli vald.