EUropean Games of Integrated Fencing - Svensk Fäktning

EUropean Games of Integrated Fencing

Den som är fäktare och/eller ledare, 18-30 år och intresserad av fäktning för rörelsehindrade (och kanske framförallt hur den verksamheten kan integreras i den ordinarie) kan anmäla sig till EUropean Games of Integrated Fencing 3-9 september i Jesi, Italien, och få såväl resa som boende betalt.

Vänligen läs bifogad information.

Frågor måste ställas till arrangören.

Den individ eller grupp som anmäler sig måste informera Svenska Fäktförbundet men därefter sker all kommunikation och betalningsströmmar direkt mellan arrangören och deltagaren.