Distriktsdomarkurs värja - Svensk Fäktning

Distriktsdomarkurs värja

Datum och tid: lördagen den 25 augusti 2018 kl. 10.00 – 13.00 och söndagen den 26 augusti 10.00 – 13.00. Utbildningen hålls på Furirgatan Forsbyvägen 1 i Knivsta Kursledare är Björn Rasmussen. Anmälan görs på e-post till jakob.sverker@gmail.com. Anmälan görs omgående men senast den 20 augusti. Kursen är avgiftsfri. Kursdeltagaren förutsätts inhandla ett exemplar av “Handbok Fäktdomare” i webbshopen på svenskfaktning.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb, SDF eller SISU stöder ert inköp av kurslitteratur. Det är väl värt att ha bekantat sig med reglementet före kursen, framförallt det som kallas “Technical rules”http://fie.org/fie/documents/rules Läs även Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser: http://www.svenskfaktning.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/ Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. Minimiålder: 15 år.