PM för testläger på Kungsängen uppe - Svensk Fäktning

PM för testläger på Kungsängen uppe

Läs PM noggrant. Alla fäktare med landslagsambitioner ska inkomma med intresseanmälan via mail till info@fencing.se och josef.rizell@fencing.se senast tisdag den 7 augusti. På grund av kraftigt begränsat antal sängplatser görs därefter en uttagning.

Vid frågor kontakta tf HPM Josef Rizell, josef.rizell@fencing.se