​Ledamot till Svenska Fäktförbundets styrelse sökes - Svensk Fäktning

​Ledamot till Svenska Fäktförbundets styrelse sökes

Sedan i somras är förbundsstyrelsen en man kort. De ledamöter som sitter i förbundsstyrelsen väljs på två år av årsmötet i mars varje år. Valberedningens, som väljs samtidigt, uppdrag är att föreslå ledamöter som årsmötet skall ta ställning till. För att vi i valberedningen skall lämna så bra förslag som möjligt till årsmötet vill valberedningen att distrikten och föreningarna inom svensk fäktning kommer med förslag på ledamot.

I våra stadgar kan man läsa att förbundsstyrelsen skall bestå av lika många kvinnor och män (4+4) och en ordförande. Styrelsen skall ha en geografisk spridning. Endast ordförande väljs årligen.

För att bibehålla könsneutraliteten behöver vi förslag på en man denna gång men vi välkomnar alla förslag på ledamöter.

Styrelsen är mitt uppe i arbetet med att utveckla svensk fäktning till att bli den största lilla fäktnationen i världen. Valberedningen kommer att lägga stor vikt på att den som föreslås tror på att vi skall nå detta mål och är beredd att arbeta för att detta mål nås.

Om de som föreslås har erfarenhet av elitfäktning är det positivt men all erfarenhet välkomnas.

Det är viktigt att de som föreslås är beredda att driva och implementera de strategier som årsmötet beslutar om. Som styrelseledamot skall man aktivt delta i styrelsens löpande arbete och aktivt leda en kommitté som man fått ansvar för eller en arbetsgrupp som styrelsen beslutat att inrätta för ett särskilt projekt. Ett stort engagemang för svensk fäktning krävs av den som föreslås för att svensk fäktning skall bli den största lilla fäktnationen i världen.

Förslag till ledamöter kan endast göras av föreningarna och av distrikten. Om du som enskild fäktare har förslag på person prata med styrelsen i din förening så att de lämnar in ditt förslag.

Skicka förslagen till valberedningen@fencing.se senast två månader, men gärna tidigare, innan årsmötet (säkrast innan årsskiftet). Valberedningen kommer sedan att redovisa sitt förslag senast en månad innan årsmötet. Den exakta datumen styrs av valet av årsmötesdag varför det är alltid bra att lämna förslag i god tid innan förslaget skall vara inlämnat.

Idag består vår förbundsstyrelse av följande ledamöter, vald till årsmöte inom parantes.

Ordförande Otto Drakenberg (2019)

Ledamöter

Åsa-Lena Andersson (2019)
Aleksandar Matic (2019)
Josef Rizell (2019)
Vendela Runold (2019)

Ana Valero-Collantes (2020)
Angelika Gyllenhoff (2020)
Patrik Joelsson (2020)
vakant

/Valberedningen Svenska Fäktförbundet