FIE-kongressen 2018 - Svensk Fäktning
Hem » Aktuellt » FIE-kongressen 2018

FIE-kongressen 2018

Kommande mästerskap 

Kadett- och junior-VM 2021 äger rum i Kairo 

Veteran-VM 2021 äger rum i Fort LAuderdale, Florida, USA. 

Inga kandidater finns för senior-VM 2021.

Regeländringar

Förslag om florett och sabel: Förslag har presenterats om att slopa den vita lampan på floret och att återinför flêche på sabel. Exekutivkommittén meddelade under kongressen att de förslag man lagt fram i själva verket inte var förslag utan skulle ses som information om att tester ska genomföras under tiden fram till OS i Tokyo. Ett eventuellt förslag till ändringar kommer först efter valkongressen 2020.

Koefficienten för zonmästerskap sänks från 1,5 till 1 för beräkning av poäng i världsrankingen.

“Non-kombativitet”: Det tämligen omvälvande förslaget för att hantera passivitet godkändes av kongressen med siffrorna 104-20. 

En stor mängd andra regeländringar antogs också. De flesta avser språkförbättringar och borttagande av regler som förekommer två gånger på olika ställen. En antal får dock praktiska konsekvenser. Bland annat tas en del av definitionen av begreppet “linje” bort. Närmare besked om dessa kommer när FIE:a snabbprotokoll har skickats ut.

Statuter

Kongressen antog en reviderad etisk kod och en en “FIE Safeguarding Policy”. Svenska Fäktförbundet hade lämnat ett förslag om den etiska kommittén. Ordförande Otto Drakenberg tackade juridiska kommissionen för bra arbete och underströk hur viktiga frågor om etik och good governance är för fäktningens framtid. Samtidigt drog han tillbaka det svenska förslaget som inte längre var aktuellt.

Halva förslaget från “Women and Athletes Commission” antogs, nämligen att vardera kön måste ha minst 30 procent av ledamöterna i de råd som utses av Exekutivkommittén. Däremot röstades motsvarande förslag ned när det gällde kommissionerna, där ledamöterna utses genom val vid kongressen. SvFF:s ordförande Otto Drakenberg gjorde ett uppskattat inlägg till stöd för båda förslagen.

Svenska Fäktförbundet hade föreslagit att frågan om hur FIE-kalendern ska upprättas regleras i statuterna. Avsikten var att tvinga fram längre framförhållning i planeringen av kalendern så att tävlingarna fastställs 18 månader innan säsongen börjar. Exekutivkommittén var starkt emot och Otto Drakenberg fick kämpa för att över huvud taget få plädera för förslaget. Efter Ottos inlägg meddelade Nathalie Rodriquez att FIE är medvetna om problemet och avser att efter OS presentera en fastställd kalender för hela perioden fram till 2024. Det svenska förslaget röstades ned men den tydliga utfästelsen om förbättringar från FIE:s sida måste betraktas som en framgång.

Övrigt

Amerikanska Samoa röstades in som FIE:s 153:e medlem.

Imorgon söndad har FIE galamiddag dit Rolf Edling och Johan Harmenberg inbjudits, i kraft av flerfaldig individuell världsmästare respektive olympiaguldmedajör.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?