Regeländringar från FIE-kongressen 2018 - Svensk Fäktning
Hem » Aktuellt » Regeländringar från FIE-kongressen 2018

Regeländringar från FIE-kongressen 2018

Tidigare har svenskfaktning.se rapporterat de viktigaste händelserna vid FIE-kongressen. Nu har FIE klargjort när olika regler träder i kraft och exakt vad som beslutats. Förutom nedanstående ändringar i reglerna återfinns en mängd mindre ändringar, justeringar och klargöranden i bifogad pdf.

Regeländringar i det internationella reglementet gäller i normalfallet också omedelbart på svenska tävlingar. När så är lämpligt kan kan Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté besluta om permanenta undantag eller övergångsbestämmelser. Dessa kommer i så fall att presenteras så snart det är möjligt.

Regeländringar som träder i kraft vid årsskiftet

t.22.2 Det lag som har flest högerhänta fäktare i laget placeras till höger om domaren. Om antalet är lika placeras det lag som ropats upp först till höger om domaren.

t.33 Det tydliggörs att reglerna är olika på värja respektive sabel och florett för vilka stötar som ska räknas som giltiga i samband med att en fäktare placerar en fot utanför pisten. På sabel och florett “ska konventionen tillämpas”. 

t.41.1 (m fl) Det klargörs att om den förlorande fäktaren gör sig skyldig till en förseelse i samband med sista stöten av en match kan slutresultatet i matchen bli mer än maxantalet stötar. Exempel: Om ställningen är 4-4 i en poulematch och en fäktare blir träffad och gör sig skyldig till en förseelse som ska bestraffas med rött kort blir slutresultatet 6-4. Observera att principen också gäller lagtävlingar så att ställningen kan vara 36-34 efter den sjunde matchen.

t.84, t.89, t.106 Vissa omformuleringar och strykningar i definitionerna av florettkonventionen.

t.124 Ändring av reglerna för “non-kombativitet” (även kallat passivitet, non-combativité, unwillingness to fight). Här ändras den grundläggande principen och dynamiken i jämförelse med tidigare regler. Huvuddragen är

  • Efter en minut utan att någon stöt utdelats stoppas matchen. Om ställningen är lika delar domaren ut ett P-gult kort till båda fäktarna. Är ställningen inte lika delas ett gult kort ut till den fäktare som ligger under. 
  • Varje gång det går en minut utan fäktning delar domaren ut bestraffning men efter det första P-gula kortet är det sedan P-röda kort (straffstötar) som delas ut enligt samma princip (till båda om ställningen är lika, till den som ligger under om ställningen inte är lika). 
  • Efter att två P-röda kort delats ut är nästa bestraffning svart kort.
  • Korten som delats ut är inte kumulativa med andra bestraffningar och kallas därför P-gula kort och P-röda kort. 
  • I lag är reglerna liknande och hela lagmötet ses som ett sammanhang.

m.51.8.a Enligt FIE-reglerna är det inte längre tillåtet att använda apparater som saknar inbyggd klocka så att apparaten automatiskt blockeras när tiden går ut.

Regeländringar som träder i kraft nästa säsong

o.108 Zonmästerskap (t ex europamästerskap) ger poäng på världsrankingen med multiplikator 1 istället för faktor 1,5. 

t.74 Nationsbeteckningar och namn och nationalitet på ryggen blir obligatoriskt på alla FIE-tävlingar. Fäktare som saknar dessa utesluts från tävlingen.

p.12.2 Utrymmet för reklam på fäktdräkten utökas betydligt

Övrigt

FIE:s etiska kod har uppdaterats och formerna för hur den etiska kommittén ska utses fastlagts. 

Ett nytt kapitel “FIE Safeguarding Policy” har lagts till statuterna. I detta fastställs alla individers rättighet att inte inte utsättas för miljöer där trakasserier, utnyttjande eller diskriminering förekommer. I policyn definieras de beteenden eller förhållanden som inte är tillåtna. På alla typer av världsmästerskap ska det från nästa år finnas “Safeguarding Officers” till vilka man kan rapportera otillåtna förhållanden. På världscuptävlingar ska observatören fungera som “Safeguarding Officer”.

FIE kommer också att genomföra tester under innevarande och kommande säsonger rörande de kontroversiella förslagen att dels avskaffa den vita lampan i florett, dels återinföra flêchen i sabel men med enbart ett steg tillåtet. Ett eventuellt förslag i dessa frågor kan läggas vid kongressen 2020. 


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Du missar väl inte att få nyheter och viktig information om Svensk Fäktning?