Ingen fäktning på SM-veckan 2019 - Svensk Fäktning

Ingen fäktning på SM-veckan 2019

– Vi har inte lyckats hitta en modell för deltagande där vi bedömer att vi kan genomföra ett framgångsrikt arrangemang till en kostnad som är möjlig för oss att bära, säger Svenska Fäktförbundets ordförande Otto Drakenberg.

– För oss har det varit en komplicerad process att hantera de olika aspekterna av projektet i dels den lokala föreningen dels förbundet: tävlingsform, arena, kostnader, kvalitetsnivå, TV, totalt behov vad gäller funktionärer och volontärer samt konsekvenser för deltagandet av tävling i en period som normalt inte är tävlingssäsong för svensk fäktning. Vi underskattade tyvärr hur komplext problemet skulle vara.

Under de senaste månaderna har Svenska Fäktförbundet och Malmö Fäktklubb av 1919 gemensamt arbetat för att ta fram ett koncept för svenska mästerskap under SM-veckan i Malmö den 26 juni-2 juli 2019. För att ingå i SM-veckan på ett lyckat sätt behöver en idrott organisera prova på-verksamhet och annan marknadsföring på olika håll i staden för att locka publik och skapa intresse. En annan utgångspunkt är att arenan och själva idrottsevenemanget behöver vara av hög kvalité för att locka TV att sända så mycket som möjligt.

SM-veckan genomförs under en period då det normalt inte förekommer några tävlingar inom fäktningen, vilket skapade osäkerhet om deltagande. För att klara de extra ansträngningarna och skapa en förutsägbarhet om kostnaderna bedömdes det som önskvärt att ordna deltagarmässigt mindre tävlingar. Förslaget var att införa ett kval och begränsa deltagandet i huvudtävlingen till enbart fyra deltagare i respektive klass, alltså enbart semifinaler och final.

Vid sitt möte i november beslöt styrelsen i Svenska Fäktförbundet i en samlad bedömning av projektet att inte gå vidare med förslaget.

Malmö Fäktklubbs ordförande Johan Hårleman säger att utan det tänkta stödet från förbundet ser föreningen ingen möjlighet att förlägga tävlingen till SM-veckan.

– Vi tror att det är för svårt att försöka köra ett ”vanligt” SM vid denna tid på året. Deltagarantalet skulle sannolikt bli för lågt och samtidigt är det svårt att mobilisera tillräckliga resurser för att säkerställa framgång som gör SM-veckan meningsfull. Vi väljer att avstå och koncentrera oss på de andra arrangemangen vi har under våren, den stora ungdomstävlingen Malmö Open och seniortävlingen på värja Malmö International. Vi får ta lärdom av arbetet detta år och komma igen i framtiden när det gäller SM-veckan som kan hjälpa oss att stärka varumärket.

Tävlingskommittén inom Svenska Fäktförbundet har satt igång arbetet med att hitta en annan arrangör för de svenska seniormästerskapen.

– Stockholms Fäktförbund har Stora Mossens idrottshall bokad helgen den 27-28 april. Arrangör kommer att bli SAF Fäktförening, säger Aleksandar Matic som är ordförande i tävlingskommittén.