Inställda klasser USM - Svensk Fäktning

Inställda klasser USM

– Klassen SDU17 utgår p.g.a för lågt deltagande.

– Lagtävlingen FD17 utgår p.g.a. för får anmälda lag (skall minst vara 3)

– Lagtävlingarna SDU17, SHU17, SDU15,SHU15 utgår då inga lag anmälts