Information från valberedningen - Svensk Fäktning

Information från valberedningen

Om knappt fyra månader är det dags för Svenska Fäktförbundets årsmöte. På detta årsmöte skall följande väljas

  • Ordförande för kommande år
  • Fyra ledamöter för kommande två års period
  • Revisor och suppleant till revisorn för kommande år.
  • Lekmannarevisor och suppleant till lekmannarevisor för kommande år

Under hösten har frågan ställts till de som valts till och med årsmötet 2020 om de står till förfogande för ytterligare en period.

Angelika Gyllenhoff har meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval. Övriga ledamöter har meddelat valberedningen att man står till förfogande för ytterligare en period (Ana Valero- Collantes, Patrik Joelsson och Fredrik Eriksson)

Valberedningens uppgift är att föreslå årsmötet vilka ledamöter som skall väljas, både nyval och omval. SDF och föreningarna inom svensk fäktning beslutar om vilka som skall väljas. Det är därför viktigt att SDF och föreningarna kommer in med förslag på ledamöter oavsett om det är nyval eller omval.Förslagen skall skickas senast två månader före årsmötet till valberedningen@fencing.se (de senaste åren har årsmötet varit den andra helgen i mars).

Svenska fäktförbundets valberedning

Christian Lindquist

Ordförande för valberedningen