Kansliet under jul och nyår - Svensk Fäktning

Kansliet under jul och nyår

På grund av resor och ledigheter så kommer Svenska Fäktförbundets kansli att i huvudsak vara obemannat under perioden 16 december – 12 januari. 

För brådskande ärenden hänvisar vi till info@fencing.se som bevakas löpande.

God Jul och Gott Nytt År
önskar kanslipersonalen