Oklart läge för ungdoms-SM - Svensk Fäktning

Oklart läge för ungdoms-SM

”Fäktklubben Chapman har traditionsenligt inbjudit till USM 2020 och även kompletterat utbudet med tävlingen Karlskrona Cup 2020 för yngre ungdomar.

Som vi alla vet är vårt samhälle just nu hårt ansatt av den coronapandemi som härjar Europa och världen. FK Chapman följer noggrant utvecklingen och rekommendationerna från myndigheter och SvFF för att bedöma förutsättningarna för oss att genomföra tävlingarna på ett sätt som möter förväntningarna på säkerhet och ansvar gentemot tävlande, publik, funktionärer och samhället i stort. Som läget är just nu så bedömer vi sannolikheten för att tävlingarna skall kunna genomföras som relativt små, givet omfattningen på tävlingen med antal deltagare med tävlande, publik och funktionärer sammanräknat. Därtill vill vi att en tävling med SM-status skall ha rättvisa förutsättningar för de tävlande att anmäla sig och deltaga.

Vi har dock beslutat att avvakta till första veckan i april innan vi fattar ett slutgiltigt beslut om tävlingarna kan genomföras och i så fall i vilken omfattning.

Med hopp om att läget förbättras!

FK Chapmans tävlingsledning – USM/Karlskrona Cup”