Osäkert om uttagningssystem 2020-21 - Svensk Fäktning

Osäkert om uttagningssystem 2020-21

Inför tävlingssäsongen 2020-21 är det mycket som är högst osäkert. Vi vet inte om eller när – och i så fall i vilken form – de internationella tävlingarna (VC, Sat-VC, JVC, ECC) kan åter komma igång. Vi vet inte heller om de svenska tävlingarna, då de har som krav att undvika trängsel, kommer att kunna genomföra lika många klasser som tidigare år.

Det är därför omöjligt att i dagsläget sätta upp ett rankingsystem och fastslå uttagningskriterier. KLL (landslagskommittén) hoppas istället kunna återkomma i frågan mot slutet av augusti.

Med detta tillönskas alla en trevlig sommar!

Jonas Thunberg
High Performance Manager