Florettläger i Solna 13-15 november - Svensk Fäktning

Florettläger i Solna 13-15 november

Lista på inbjudna fäktare i bif. PM. Dessa är inlagda i Ophardt.

Fäktare bekräftar deltagande genom betalning (se PM) eller mail samt lämnar ev. återbud snarast per e-post (!) till peter.ejemyr@fencing.se och tommaso.marchi@fencing.se.

Betalning på det sätt som beskrivs i PM. Betalningar för det inställda lägret i Göteborg gäller för detta. Giltig licens krävs.

Frågor till Tommaso Marchi tommaso.marchi@fencing.se, 073-5096552