Konferens om Svensk Fäktnings utvecklingsmodell - Svensk Fäktning

Konferens om Svensk Fäktnings utvecklingsmodell

Var med och ta fram Svensk Fäktnings utvecklingsmodell. Utvecklingsmodellen ska vara en ledstjärna i arbetet med aktiva i föreningarna och inom Svenska Fäktförbundet. Utvecklingsmodellens innehåll styr hur Svenska Fäktförbundet och andra aktörer utformar stöd till föreningsverksamhet genom till exempel föreningsutveckling och utbildningar.

Preliminärt program

09.30-10.00 Fika

10.00-10.30 Välkommen och introduktion

10.30-12.30 Johan Fallby: En utvecklingsmodell för idrotten

  • Självbestämmandeteorin
  • Developmental Model of Sport Participation, DMSP (Jean Côté)
  • Transformativt ledarskap

Johan Fallby är idrottspsykolog med erfarenhet från uppdrag inom flera idrotter. Läs mer om honom här: fallby.net

12.30-13.15 Lunch

13.15-13.45 En möjlig utvecklingsmopdell för Svensk Fäktning

13.45-14.30 Arbetspass: Hur skulle vi kunna införa en utvecklingsmodell inom vår förening?

14.30-15.30 Arbetspass med fika: Vad behöver vi göra gemensamt inom Svensk Fäktning för att få en utvecklingsmodell på plats?

15.30-16.00 Summering, nästa steg

16.00 Slut

Praktiska upplysningar

Digital närvaro

Det är möjligt att följa konferensen digitalt via Zoom. Anmälan ska då göras till utbildningen “Digitalt: Svensk Fäktnings utvecklingsmodell”. Länk och inloggningsuppgifter kommer till de anmälda via e-post.

(Konferensen hålls med hjälp av Zoom. Det innebär att deltagare måste ha zoom installerat på sin dator. Klicka på länken till mötet och acceptera att installera Zoom. Testa i god tid att allt fungerar på din dator. Vi har liten eller ingen möjlighet att ge support i samband med att mötet startar. Vid bild- eller ljudproblem, starta om enheten och/eller anslut ett headset.)

Finansiering av deltagande

Varje förening har möjlighet att söka bidrag från Projektstöd IF för två deltagare, företrädelsevis ordförande och huvudtränare i förening. Bidrag lämnas till deltagaravgift och resekostnader för deltagare utanför Stockholmsområdet. Närmare instruktioner för ansökan lämnas i samband med kallelsen. 

Anmäl dig här

Anmälningslänk för deltagare som deltar i konferensen på plats:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1426045

Anmälningslänk för deltagare som deltar digitalt i konferensenkonferensen:

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1426791

Särskilda upplysningar med anledning av covid 19-pandemin

Vi följer utvecklingen gällande smittspridningen noggrant och har slutligen i en samlad bedömning att det är möjligt och motiverat att genomföra denna aktivitet fysiskt. Vi vill dock understryka vikten av att alla deltagare följer gällande råd och anvisningar. Vi vill framhäva följande riktlinjer för deltagare:

  • Undvik att delta vid minsta tecken till sjukdom
  • Håll hög nivå på handhygien
  • Håll avstånd och undvik trängsel, till exempel vid in- och utpassering i möteslokalen

Bosön meddelar följande om sina åtgärder för att förhindra smittspridning:

För att kunna erbjuda våra gäster ett säkert sätt att träffas har vi under rådande pandemi vidtagit särskilda åtgärder utifrån branschorganisationen Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA TRÄNGSEL

– Vi bokar rymliga lokaler som gör det möjligt för våra gäster att hålla avstånd under konferensen.

– Vi har begränsat antalet konferensgrupper och gäster som vistas på anläggningen och i våra restauranger samtidigt & har stängt restaurangen för allmänheten.

– Inför varje dag gör vi en riskbedömning och vidtar åtgärder baserat på gästbas, storlek på grupper etc.

– Alla fikor är portionsförpackade och kan intas utomhus vid önskemål.

– Vid lunchbuffén begränsar vi antalet platser, planerar exakta lunchtider och uppmanar till minskad trängsel genom information och markerade avstånd på golvet. Vid fint väder har vi vår stora uteterass.

UTÖKADE RUTINER FÖR ATT MINIMERA SMITTSPRIDNING

– Vi har utökade städrutiner av alla utrymmen på hela Bosön med fokus på desinficering av utsatta ytor som toaletter, handtag, knappar och övrig teknisk utrustning.

– Vi har utplacerat handsprit i alla allmänna utrymmen som ger stor möjlighet att komplettera den regelbundna tvättningen av händer.