​Ingen publik på S:t Erikscupen - Svensk Fäktning

​Ingen publik på S:t Erikscupen

Vid senaste S:t Erikscupen upplevde många att det var svårt att på läktarna hålla det avstånd som krävs i dessa tider.

Därför har Stockholms Fäktförbund beslutat att endast anmälda fäktare och av tävlingsledningen ackrediterade ledare (1 ledare per 5 starter, dock max 5 ledare per klubb) får vara på plats. Detta är en förutsättning för att kunna bedriva tävlingsverksamheten med så låg smittspridningsrisk som möjlig och låta våra barn fortsätta tävla den här annorlunda säsongen. 

Förbundet vill absolut undvika att få ett utbrott som kopplas till tävlingen. Detta kommer att gälla på samtliga kommande tävlingar tills annat meddelas.

All förväntas att följa de Corona-regler som finns och som givetvis fortsatt gäller.

Tack för att ni är förstående och respekterar detta beslut.

Styrelsen för
Stockholms Fäktförbund