​Förtydliganden gällande corona och mästerskapsuttagningar - Svensk Fäktning

​Förtydliganden gällande corona och mästerskapsuttagningar

Med anledning av de lokala coronarestriktioner som införts i region Skåne vill vi från landslagskommiténs sida förtydliga hur uttagning till internationella mästerskap kommer fungera den här säsongen. Om mästerskap kan arrangeras under 2021 kommer respektive förbundskapten göra en uttagning på bedömning. I den bedömningen tar förbundskaptenen hänsyn till såväl nationella resultat som internationella resultat (i de fall tävlingar utomlands har kunnat genomföras). Möjligheterna att bli uttagen kommer inte påverkas om en fäktare från region Skåne väljer att avstå helgens tävlingar med hänsyn till de nya rekommendationerna (eller kommande tävlingar så länge restriktionerna gäller). Fäktare som av andra skäl väljer att inte tävla för närvarande men ändå aspirerar på att bli uttagna till mästerskap under säsongen uppmanas att föra en aktiv dialog med sin förbundskapten.

Landslagskommittén genom Josef Rizell