Läger värja JUN och KAD i Solna 30/10-1/11 - Svensk Fäktning

Läger värja JUN och KAD i Solna 30/10-1/11

Glöm inte skor och kläder för utefys!

Lista på inbjudna fäktare i bif. PM. Dessa är inlagda i Ophardt.

Fäktare bekräftar deltagande genom betalning och mail (se PM) eller lämnar återbud snarast per e-post (!) till peter.ejemyr@fencing.se och goran.flodstrom@fencing.se.

Betalning på det sätt som beskrivs i PM. Giltig licens krävs.

Frågor till Göran Flodström, goran.flodstrom@fencing.se, 072-7326895.

Kalendersida i Ophardt Online.