Påminner: Ansök om att arrangera SM 2022 och 2023 - Svensk Fäktning

Påminner: Ansök om att arrangera SM 2022 och 2023

Föreningar som är intresserade av att arrangera SM eller JSM under 2022 eller 2023 bör inkomma med ansökan till tk@fencing.se senast den 1 december 2020 och gärna strukturera ansökan i enlighet med de bedömningskriterier som återfinns nedan.

Även föreningar som tidigare har signalerat intresse bör förnya sin ansökan.

Med anledning av planerade kommunjubileum behöver vi redan nu ta beslut även om 2023.

Kriterier för att utvärdera en ansökan till att få arrangera en SM-tävling

Arrangörskap

Erfarenhet av tävlingsarrangemang (utfallet av tidigare arrangemang tas med i utvärderingen)
Tidigare tävlingar och mästerskap Deltagit vid flera tidigare tävlingar Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna tävlingar
Tidigare övriga arrangemang Deltagit vid flera tidigare arrangemang Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna arrangemang
Samarbete med andra klubbar Omgivande klubbar stödjer ansökan Omgivande klubbar erbjuder hjälp Etablerat samarbete finns
Mediaplan Mediaplan finns Kontakt med lokalmedia finns Överenskommelse med lokalmedia finns
Spridning av mästerskapsorter Inga mästerskap i klubben det senaste året Inga mästerskap i klubben de senaste 3 åren Inga mästerskap i närområdet de senaste 3 åren
Mästerskapskänsla Grundläggande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande ceremonier och kringarrangemang
Tävlingsplats
Tävlingsplats/arena Funktionell idrottshall med ljudanläggning Två hallar? Dåliga golv? Avstånd mellan pister Funktionell arena Servering dedikerat domarrum Exklusiv arena
Restaurang, mediakub, ljudanläggning
Publikmöjligheter Plats för publik Parkering
Inga andra matcher då finaler fäktas
Läktare separerad från pisterna
Dedikerad finalpist parallell med långsida)
Underlätta att följa tävlingsresultaten löpande resultatpublicering på internet. Speaker som pratar följande
Final
Resor och transporter
Resmöjligheter från hela Sverige Tåg eller flyg i kommunen. Busstransporter kan vara godtagbara Allmänna transportmedel max en timme från arena Allmänna transportmedel max en halv timme från arena
Boende Adekvat antal boendesplatser inom rimligt avstånd Adekvat antal boendeplatser (flera prisklasser) inom rimligt avstånd Förhandlat fram signifikanta hotellrabatter med hotell i närområdet
Eventuella transporter mellan boende och tävlingsplats Max en timme med bil eller allmänna transportmedel Max en halv timme med bil eller allmänna transportmedel Gångavstånd eller transferbuss
     
Ekonomi (bedöms endast godkänt/ej godkänt)
Budget i balans Budget ska vara i balans    
Resekostnader Redovisade extraordinära kostnader    
Boendekostnader Redovisade ungefärliga kostnader


Tävlingskommittén kan också ta hänsyn till särskilda omständigheter så som exempelvis föreningsjubileum, kommunjubileum eller liknande.