Ytterligare ändringar i Svensk Ranking - Värja Junior - Svensk Fäktning

Ytterligare ändringar i Svensk Ranking – Värja Junior

Den internationella tävlingskalendern för innevarande säsong fortsätter att ändras. Tävlingar ställs in och nya kommer till.

Nu senast fick vi besked om att även JVC Riga är inställd.

Förbundskaptenen för värja juniorer har därför beslutat att i Svensk Ranking istället lägga in den nytillkomna JVC Luxemburg 4-5/12 för både herrar och damer. JVC Burgos 18/12 utgår därmed ur Svensk Ranking.

För floretten har JVC Bochum flyttats till Jena.

Uppdaterad Svensk ranking finns här.

Alla bör dock vara beredda på att det kanske kommer ytterligare ändringar. Ingen bör boka några biljetter innan det att inbjudan finns publicerad på fie.org.